Our Team

Azam Chudhary

Azam Chudhary

President
Abdul Majid Sajid

Abdul Majid Sajid

Secretary
Ahsan Shoukat

Ahsan Shoukat

treasurer
Salik Nawaz

Salik Nawaz

Joint Secretary
Shahnawaz Rana

Shahnawaz Rana

Member Governing Body
Salman Qureshi

Salman Qureshi

Member Governing Body